Punkty karne

Punkty karne od roku 2022

Kiedy punkty karne zostaną usunięte?

Punkty przypisane za naruszenia popełnione od 17.09.2022 r., zostaną usunięte:

• po dwóch latach od dnia, w którym opłacisz mandat, jeżeli:
– za naruszenie wystawiono mandat i stanowi on dochód budżetu państwa lub
– gdy mandat wystawił organ Inspekcji Transportu Drogowego;
• po dwóch latach od daty uprawomocnienia się wyroku – jeżeli nie przyjmiesz mandatu i w twojej sprawie orzeka sąd;
• jeśli otrzymasz pozytywny wynik kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji;
• jeśli starosta odmówi wydania decyzji o skierowaniu cię na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji albo o cofnięciu uprawnień – na wniosek komendanta wojewódzkiego policji.

Punkty przypisane za naruszenia popełnione przed 17.09.2022 r., zostaną usunięte, gdy minie rok od dnia naruszenia.

Pamiętaj! Punkty karne nie znikną z twojego konta, jeżeli suma twoich tymczasowych punktów karnych i aktywnych punktów karnych przekracza dozwolony limit 24 punktów (20 punktów – jeżeli to twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok).

Tymczasowe punkty karne to punkty z naruszeń, za które nie przyjęto mandatu – nie są jeszcze naliczone na twoim koncie, czekają na orzeczenie sądu.

Aktywne punkty karne to punkty, które masz na koncie.

Gdy przekroczysz limit punktów karnych

• Jeśli masz prawo jazdy ponad rok i masz na koncie więcej niż 24 punkty karne – dostaniesz od starosty skierowanie na egzamin sprawdzający kwalifikacje (to taki sam egzamin, jak ten na prawo jazdy) oraz na badanie psychologiczne. Jeżeli nie zaliczysz egzaminu lub badań, starosta cofnie twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

• Jeśli to twoje pierwsze prawo jazdy, masz je krócej niż rok i masz na koncie więcej niż 20 punktów karnych – starosta od razu cofnie wszystkie twoje uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Sprawdź swoje punkty karne


Punkty karne można też sprawdzić w aplikacji mObywatel:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/w-aplikacji

Pobierz aplikację:
Android
iOS


Poniżej wybrane wykroczenia:

15 punktów karnych

• wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

• omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

• nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

• niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

• niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

• niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym

• kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

13 punktów karnych

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 punktów karnych

• przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h

• nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

• naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

• naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

• naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone

• przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej

8 punktów karnych

• zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

• używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

• niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

• nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

• niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania" ( B-25 lub B-26)

• naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

• naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

• naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

Polityka Prywatności